Pretraži
Dodaj Oglas
  • Nemate oznaku.

Vaša lista želja : 0 oglasa

Prijava

Valuta

Pravila Koristenja

Opšti uvjeti poslovanja i korištenja internet portala VasOdmor.ba

Podaci, informacije i aplikacije s internet portala VasOdmor.ba dostupni su korisnicima i posjetiteljima u skladu s uvjetima i ograničenjima navedenim u nastavku.

VasOdmor.ba nije turistička agencija i ne vrši iznajmljivanje smještajnih objekata u ime i za račun korisnika portala.

VasOdmor.ba je isključivo internet katalog oglašavanje smještajnih kapaciteta (turističkih objekata, apartmana, soba, bungalova) smještenih na području Bosne i Hercegovine Hrvatske, Srbije i Crne Gore i služi za direktan kontakt korisnika i posjetitelja portala.
VasOdmor.ba ni u kakvom slučaju ne naplaćuje oglase i proviyiju za iste.

Korisnik je svaka osoba, fizička ili pravna koja se registrirala na portal VasOdmor.ba i/ili koja se na njemu oglašava.

Posjetitelj
 je svaka osoba, fizička ili pravna koja pristupa internet portalu VasOdmor.ba.

Prava i obaveze korisnika

Korisnik kao oglašivač ( predavatelj oglasa ) može biti isključivo vlasnik/ca, ovlašteni predstavnik/ca vlasnika smještajnog kapaciteta ili ovlašteni korisnik/ca oglašenog smještajnog objekta koji posjeduju svu potrebnu dokumentaciju koju propisuje zakon za bavljenje djelatnošću iznajmljivanja.

Korisnik se registrira ispunjavanjem registracijskog obrasca na portalu. Registracijom za usluge na portalu VasOdmor.ba korisnik putem e-pošte dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku. Pomoću korisničkih podataka korisnik može pristupiti korisničkom računu (korisničkom sučelju) VasOdmor.ba portala i administrirati svoj oglas.

Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa (korisničkog sučelja).

Završetkom registracije korisnik prihvaća sve uvjete i pravila korištenja portala VasOdmor.ba kao i odgovornost za sve svoje aktivnosti uzrokovane uporabom portala VasOdmor.ba.

Tehnologija rada

Korisnici internet portala VasOdmor.ba sami postavljaju svoje oglase na vašem profilu “Dodaj oglas”.
Prilikom dodavanja oglas izaberu paket po izboru.

VasOdmor.ba pregledava svaki oglas i ako se isti slaže sa našim pravima biće odobrem u roku 24h.

Svaki novi korisnik koji se registrira prvih 6 mjeseci može se besplatno oglašavati. Korisnik će pred istek besplatnog perioda putem e-pošte dobiti će automatsku ponudu za nastavak oglašavanja sa mogućnošću izbora paketa za koji se mora odlučiti u roku 30 dana u suprotnom automatski se briše sa portala.

Ako korisnik nakon isteka besplatnog perioda ne uplati iznos po dostavljenoj ponudi, korisnik više neće moći pristupiti oglasu o čemu će biti obaviješten putem e-pošte.

Oglasi kojima nije produžen i dalje ostaju na VasOdmor.ba portalu, ali im se više neće vidjeti kontakt podaci korisnika.

Korisnik koji se više ne želi oglašavati može svoj oglas izbrisati ili privremeno deaktivirati korištenjem korisničkog računa portala u svako doba.

Zaštita privatnosti i tajnosti podataka

VasOdmor.ba poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku nisu dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Ograničenje odgovornosti

Poslovni odnos (što između ostalog uključuje korespondenciju, izvršavanje ponuđenih usluga, plaćanje usluga i sl.) između posjetitelja i korisnika na i izvan portala VasOdmor.ba isključivo je stvar poslovnog dogovora posjetitelja i korisnika. VasOdmor.ba nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem i oglašavanjem korisnika na ovom portalu.

VasOdmor.ba portal se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje portala, i za bilo koje radnje korisnika ili posjetitelja, uporabu ili zlouporabu sadržaja portala ili web-stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku, posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja portala.

VasOdmor.ba portal nije vlasnik sadržaja koji objavljuju ili razmjenjuju korisnici i posjetitelji. VasOdmor.ba portal zadržava pravo da tijekom korištenja usluga portala koristi neke od tih sadržaja u promotivne svrhe. Javno dostupan sadržaj je sav onaj sadržaj dostupan svim posjetiteljima portala.

Linkovi na druge web-stranice

Neki od linkova na portalu VasOdmor.ba vode na druge web-stranica, portale i servise. Te stranice nisu pod kontrolom VasOdmor.ba portala i isti nije odgovoran za sadržaj tih stranica niti za linkove na tim stranicama.

Autorska prava

VasOdmor.ba portal ne snosi odgovornost za kršenje autorskih prava za tekst i slike koje se nalaze na oglasima jer iste nisu dodane od strane portala VasOdmor.ba
Za sadržaj tekst, slike za autorska prava odgovara direkno sam oglašivač koji postavlja oglas.

Podatke koji se nalaze na portalu VasOdmor.ba nije dozvoljeno mijenjati, kopirati, distribuirati, prikazivati, objavljivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili prodavati bilo koju informaciju, uslugu ili proizvod koji se objavljuje na ovim stranicama bez izričite suglasnosti njezinog vlasnika ili oglašivača na VasOdmor.ba.

Za sva krsenja Autorskih prava molim da se obratite na email admin@vasodmor.ba

Promjene usluga i sadržaja portala

VasOdmor.ba zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na VasOdmor.ba portalu bez obaveze prethodne najave. VasOdmor.ba nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Ukidanje i zabrana korištenja usluga portala

VasOdmor.ba zadržava diskrecijsko pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa (korisničkog sučelja) i/ili jedne ili više usluga za koju je korisnik registriran, a bez prethodne najave i/ili obrazloženja u slučaju zloupotrebe portala i kršenja pravila o uvjetima poslovanja i korištenja. VasOdmor.ba portal ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa (korisničkog sučelja).

VasOdmor.ba neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka koji bi nastupio korisniku zbog nemogućnosti pristupa i/ili korištenja (u cijelosti ili djelomično) korisničkog računa (korisničkog sučelja) ili internet portala.

Promjene uvjeta korištenja

VasOdmor.ba zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te nije niti će biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.