• APARTMAN STUDENE
  • Rođen 1959. godine, na otoku Krapnju, općina Šibenik Adresa - ŽABORIČ, Krapanjska ulica 39