• ivan.batovanja@st.t-com.hr
  • Diplomirani ekonomista. Živi u Splitu. Oženjen. Dvoje djece. Vlasnik apartmana na Trsteniku.